ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε

I tell you Nay but except ye repent ye shall all likewise perish

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε

ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε


BibleBrowser.com