καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην

And if +__ it bear fruit well and if not then after that +__ thou shalt cut it down

καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην

καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην

καν μεν ποιηση καρπον εις το μελλον ει δε μηγε εκκοψεις αυτην

καν μεν ποιηση καρπον εις το μελλον ει δε μη γε εκκοψεις αυτην


BibleBrowser.com