αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπηρους χωλους τυφλους

But when thou makest a feast call the poor the maimed the lame the blind

αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπηρους χωλους τυφλους

αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπηρους χωλους τυφλους

αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπειρους χωλους τυφλους

αλλ οταν δοχην ποιης καλει πτωχους αναπειρους χωλους τυφλους


BibleBrowser.com