και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων

And thou shalt be blessed for they cannot +__ recompense thee for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just

και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων

και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων

και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται δε σοι εν τη αναστασει των δικαιων

και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων


BibleBrowser.com