και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου

And behold there was a certain man before him which had the dropsy

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου


BibleBrowser.com