και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

And another said I have married a wife and therefore +__ I cannot +__ come

και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν


BibleBrowser.com