συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

And there went great multitudes with him and he turned and said unto them

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους


BibleBrowser.com