καλον το αλας εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

Salt is good but if the salt have lost his savour wherewith +__ shall it be seasoned

καλον το αλας εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

καλον το αλας εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

καλον ουν το αλα εαν δε και το αλα μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

καλον ουν το αλας εαν δε και το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται


BibleBrowser.com