οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν

And they held their peace And he took him and healed him and let him go

οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν

οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν

και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν

οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν


BibleBrowser.com