και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα

And they could not answer him again to these things

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι προς ταυτα

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι προς ταυτα


BibleBrowser.com