και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat and no man gave unto him

και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

και επεθυμει γεμισαι την κοιλαν αυτο απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

και επεθυμει χορτασθηναι εκ των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω


BibleBrowser.com