εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιμω απολλυμαι

And when he came to himself he said How many hired servants of my father's have bread enough and to spare and I perish with hunger

εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιμω απολλυμαι

εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιμω απολλυμαι

εις εαυτον δε ελθων εφη ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιμω ωδε απολλυμαι

εις εαυτον δε ελθων εφη ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευονται αρτων εγω δε λιμω ωδε απολλυμαι


BibleBrowser.com