και ενεγκαντες τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν

And bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry

και ενεγκαντες τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν

και ενεγκαντες τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν

και φερετε τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν

και φερετε τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν


BibleBrowser.com