μη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα ου δοκω

Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him I trow not

μη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα ου δοκω

μη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα αυτω ου δοκω

μη εχει χαριν τω δουλω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα

μη εχει χαριν τω δουλω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα


BibleBrowser.com