ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα

And when he heard this he was very sorrowful for he was very rich

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενηθη ην γαρ πλουσιος σφοδρα

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενηθη ην γαρ πλουσιος σφοδρα


BibleBrowser.com