και εισελθων διηρχετο την ιεριχω

And Jesus entered and passed through Jericho

και εισελθων διηρχετο την ιεριχω

και εισελθων διηρχετο την ιεριχω

και εισελθων διηρχετο την ιερειχω

και εισελθων διηρχετο την ιεριχω


BibleBrowser.com