και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθσφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου

And it came to pass when he was come nigh to Bethphage and Bethany at the mount called the mount of Olives he sent two of his disciples

και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθσφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου

και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου

και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων

και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθφαγη και {VAR1: βηθανια } {VAR2: <βηθανιαν> } προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων


BibleBrowser.com