και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυετε ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει

And if any man ask you Why do ye loose him thus shall ye say unto him Because the Lord hath need of him

και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυετε ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει

και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυετε ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει

και εαν τις υμας ερωτα διατι λυετε ουτως ερειτε οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει

και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυετε ουτως ερειτε οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει


BibleBrowser.com