πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εν τη οδω

And as he went they spread their clothes in the way

πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εν τη οδω

πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εν τη οδω

πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εν τη οδω

πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια {VAR1: εαυτων } {VAR2: αυτων } εν τη οδω


BibleBrowser.com