και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτη

And when he was come near he beheld the city and wept over it

και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτη

και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτη

και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτην λεγων

και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτην


BibleBrowser.com