και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας

And he went into the temple and began to cast out them that sold therein +__ and them that bought

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας


BibleBrowser.com