και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη

And this shall be a sign unto you Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger

και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη

και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν τη φατνη

και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον εν φατνη

και τουτο υμιν {VAR2: το } σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον και κειμενον εν φατνη


BibleBrowser.com