δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια

Glory to God in the highest and on earth peace good will toward men

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκιας

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκιας


BibleBrowser.com