νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

Lord now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη


BibleBrowser.com