και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν

And all went to be taxed every one into his own city

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την εαυτου πολιν

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την εαυτου πολιν


BibleBrowser.com