οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου

For mine eyes have seen thy salvation

οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου

οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου

οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου

οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου


BibleBrowser.com