το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

And the child grew and waxed strong in spirit filled with wisdom and the grace of God was upon him

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πληρουμενον σοφια και χαρις θεου ην επ αυτο


BibleBrowser.com