και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις

And they understood not the saying which he spake unto them

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις


BibleBrowser.com