και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον

And again he sent a third and they wounded him also and cast him out

και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον

και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον

και προσεθετο τριτον πεμψαι οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον

και προσεθετο τριτον πεμψαι οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον


BibleBrowser.com