το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

The baptism of John was it from heaven or of men

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

το βαπτισμα το ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων


BibleBrowser.com