δαυιδ ουν κυριον αυτον καλει και πως υιος αυτου εστιν

David therefore calleth him Lord how is he then his son

δαυιδ ουν κυριον αυτον καλει και πως υιος αυτου εστιν

δαβιδ ουν κυριον αυτον καλει και πως υιος αυτου εστιν

δαυειδ ουν κυριον αυτον καλει και πως αυτου υιος εστιν

δαυιδ ουν {VAR1: αυτον κυριον } {VAR2: κυριον αυτον } καλει και πως αυτου υιος εστιν


BibleBrowser.com