ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις αυτου

Then in the audience of all the people he said unto his disciples

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις αυτου

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις αυτου

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις {VAR2: [αυτου] }


BibleBrowser.com