και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

And they answered that they could not tell whence it was

και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν


BibleBrowser.com