και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

And all the people came early in the morning to him in the temple for to hear him

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου


BibleBrowser.com