κακεινος υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

And he shall shew you a large upper room furnished there make ready

κακεινος υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

κακεινος υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

κακεινος υμιν δειξει αναγαιον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

κακεινος υμιν δειξει αναγαιον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε


BibleBrowser.com