απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

And they went and found as he had said unto them and they made ready the passover

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκει αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκει αυτοις και ητοιμασαν το πασχα


BibleBrowser.com