και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω

And when the hour was come he sat down and the twelve apostles with him

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι αποστολοι συν αυτω

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι αποστολοι συν αυτω


BibleBrowser.com