και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον αυτον επι τον πιλατον

And the whole multitude of them arose and led him unto Pilate

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον αυτον επι τον πιλατον

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγεν αυτον επι τον πιλατον

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον αυτον επι τον πειλατον

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον αυτον επι τον πιλατον


BibleBrowser.com