οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος και απο μελισσιου κηριου

And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb +__

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος και απο μελισσιου κηριου

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος και απο μελισσιου κηριου

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος


BibleBrowser.com