και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησομεν

And the people asked him saying What shall we do then

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησομεν

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησομεν

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησωμεν

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησωμεν


BibleBrowser.com