πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

And +__ many other things +__ in his exhortation preached he unto the people

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον


BibleBrowser.com