προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

Added yet this above all that he shut up John in prison

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν κατεκλεισεν τον ιωαννην εν φυλακη

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν {VAR2: [και] } κατεκλεισεν τον ιωαννην εν φυλακη


BibleBrowser.com