του ματθατ του λευι του μελχι του ιαννα του ιωσηφ

Which was the son of Matthat which was the son of Levi which was the son of Melchi which was the son of Janna which was the son of Joseph

του ματθατ του λευι του μελχι του ιαννα του ιωσηφ

του ματθατ του λευι του μελχι του ιαννα του ιωσηφ

του μαθθαθ του λευει του μελχει του ιανναι του ιωσηφ

του μαθθατ του λευι του μελχι του ιανναι του ιωσηφ


BibleBrowser.com