του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι

Which was the son of Mattathias which was the son of Amos which was the son of Naum which was the son of Esli which was the son of Nagge

του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι

του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι

του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλει του ναγγαι

του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι


BibleBrowser.com