του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ

Which was the son of Melchi which was the son of Addi which was the son of Cosam which was the son of Elmodam which was the son of Er

του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ

του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ

του μελχει του αδδει του κωσαμ του ελμαδαμ του ηρ

του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμαδαμ του ηρ


BibleBrowser.com