του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματθατ του λευι

Which was the son of Jose which was the son of Eliezer which was the son of Jorim which was the son of Matthat which was the son of Levi

του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματθατ του λευι

του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματθατ του λευι

του ιησου του ελιεζερ του ιωρειμ του μαθθαθ του λευει

του ιησου του ελιεζερ του ιωριμ του μαθθατ του λευι


BibleBrowser.com