του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ

Which was the son of Simeon which was the son of Juda which was the son of Joseph which was the son of Jonan which was the son of Eliakim

του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ

του {VAR1: συμεων } {VAR2: σιμεων } του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ

του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακειμ

του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακιμ


BibleBrowser.com