του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ

Which was the son of Melea which was the son of Menan which was the son of Mattatha which was the son of Nathan which was the son of David

του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ

του μελεα του {VAR1: μαιναν } {VAR2: μεναμ } του ματταθα του ναθαν του δαβιδ

του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυειδ

του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυιδ


BibleBrowser.com