του ιεσσαι του ωβηδ του βοοζ του σαλμων του ναασσων

Which was the son of Jesse which was the son of Obed which was the son of Booz which was the son of Salmon which was the son of Naasson

του ιεσσαι του ωβηδ του βοοζ του σαλμων του ναασσων

του ιεσσαι του ωβηδ του βοοζ του σαλμων του ναασσων

του ιεσσαι του ιωβηδ του βοος του σαλα του ναασσων

του ιεσσαι του ιωβηδ του βοος του σαλα του ναασσων


BibleBrowser.com