του αμιναδαβ του αραμ του εσρωμ του φαρες του ιουδα

Which was the son of Aminadab which was the son of Aram which was the son of Esrom which was the son of Phares which was the son of Juda

του αμιναδαβ του αραμ του εσρωμ του φαρες του ιουδα

του αμιναδαβ του αραμ του εσρωμ του φαρες του ιουδα

του αμιναδαβ του αδμειν του αρνει του εσρωμ του φαρες του ιουδα

του {VAR2: αμιναδαβ του } αδμιν του αρνι του εσρωμ του φαρες του ιουδα


BibleBrowser.com